Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie

O instytucji

Czcionka:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie istnieje od 2010 roku. Jest przeznaczony dla 25 osób psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne (typ A, B, C).

Nasza działalność ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywanie codziennych problemów naszych uczestników oraz integrację ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.

Celem działalności ŚDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności.

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności poprzez:

  • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: trening kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskim, sąsiadami, i innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: trening rozwijania zainteresowań literaturą, trening rozwijania zainteresowań audycjami radiowymi i telewizyjnymi, trening rozwijania zainteresowań internetem, trening udziału w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, zajęcia świetlicowe;
  • poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe);
  • poradnictwo socjalne;
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, trening farmakologiczne, profilaktyka zdrowotna;
  • niezbędną opiekę;
  • terapię ruchową, w tym: zajęcia rekreacyjne i sportowe, turystykę;
  • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej na przystosowanym rynku pracy, w tym: trening aktywizacji zawodowej, zajęcia zintegrowane, zajęcia w pracowni plastycznej, stolarskiej, ogrodniczej, muzycznej.

W zakresie realizacji swoich zadań Dom współpracuje w szczególności z rodzinami (opiekunami) i innymi osobami bliskimi uczestników, ośrodkami pomocy społecznej i powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, lekarzami rodzinnymi i innymi poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi itp.

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny