Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie

Katalog usług

Czcionka:

W środowiskowym Domu Samopomocy w Chróścinie odbywają się niżej wymienione zajęcia:

1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu:

 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny - nauka i rozwijanie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny całego ciała i odzieży, nauka prawidłowego ubierania się oraz doboru garderoby do pogody i okoliczności, nauka dbania o czystość ubrań;
 • trening nauki higieny - nauka i rozwijanie umiejętności samodzielnego mycia, czesania, ubierania się, nauka korzystania z wc, łazienki i umywalki, wyuczenie nawyku mycia rąk;
 • trening umiejętności praktycznych - nauka prawidłowego dbania o czystość pomieszczeń, mebli i sprzętu domowego, zachowanie higieny podczas sprzątania w toaletach i łazienkach, zachowanie bezpieczeństwa podczas używania chemicznych środków czystości, nauka obsługiwania podstawowego sprzętu domowego;
 • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi - nauka tworzenia własnego budżetu domowego, zasad oszczędzania, robienia zakupów, posługiwania się pieniędzmi, oszczędnego planowania wydatków, konsekwencji wynikających z zaciągania zobowiązań i kredytów;
 • trening kulinarny - teoretyczna i praktyczna nauka zasad żywienia, rodzajach diet, kaloryczności posiłków, nabywanie umiejętności racjonalnego planowania jadłospisu dostosowanego do możliwości finansowych, nauka umiejętności higienicznego przygotowywania posiłków, posługiwania się sprzętem kuchennym, nakrywania i podawania do stołu.

2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:

 • trening kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury - nauka prowadzenia rozmowy, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, umiejętności współpracy w grupie, nauka kulturalnego zachowania się oraz norm obowiązujących w społeczeństwie, szacunku i odnoszenia się do osób starszych;

3. Poradnictwo psychologiczne:

 • indywidualna i grupowa terapia psychologiczna - zajęcia poświęcone kształtowaniu postaw akceptacji swojej niepełnosprawności, nauka radzenia sobie ze stresem i złością, nauka wyrażania własnych emocji, radzenia sobie z emocjami negatywnymi i zachowaniami trudnymi, wzmacnianie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności funkcjonowania w grupie oraz porozumiewania się, rozwijanie postaw życzliwości i szacunku wobec innych.

4. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych:

 • trening umiejętności załatwiania spraw urzędowych - uczestnicy razem z pracownikiem załatwiają sprawy urzędowe, wypełniają dokumenty, odwiedzają instytucje użyteczności publicznej i zaznajamiają się z ich działalnością, uczą się odpowiedniego zachowania w instytucjach, zapoznają się z wzorami pism i formularzy.

5. Poradnictwo socjalne:

 • indywidualne i grupowe poradnictwo socjalne - pracownik socjalny pomaga w różnych trudnych sytuacjach życiowych np. pomaga napisać wniosek do GOPS o zapomogę, o przyznanie zaliczki z funduszu alimentacyjnego, o zasiłek pielęgnacyjny, pomaga załatwić dofinansowanie z NFZ na zakup pieluchomajtek oraz z PFRON na zakup sprzętu ortopedycznego, pomaga skompletować dokumenty potrzebne do załatwienia renty itp., jest w stałym kontakcie z rodzicami i opiekunami uczestników.

6. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego:

 • trening rozwijania zainteresowań literaturą - głośne czytanie odpowiednio dobranych lektur, które poszerzają wiedzę uczestnika o świecie, innych ludziach i kulturach, dyskusje na temat przeczytanych utworów, czytanie i recytowanie wierszy, przygotowywanie występów artystycznych z okazji różnych świąt i uroczystości okolicznościowych;
 • trening rozwijania zainteresowania audycjami radiowymi i telewizyjnymi - nauka umiejętnego korzystania z radia i telewizji, oglądanie i słuchanie wybranych audycji, kształtowanie i utrwalanie umiejętności wybierania odpowiednich audycji telewizyjnych i radiowych zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwania, praktyczna nauka posługiwania się pilotem oraz obsługi sprzętu RTV;
 • trening rozwijania zainteresowań internetem - nauka budowy komputera, zasady działania, włączanie i wyłączanie, posługiwanie się myszką i klawiaturą, rozwijanie umiejętności korzystania z internetu - wyszukiwanie interesujących informacji i zapisywanie ich, korzystania z przeglądarek internetowych - instalacja i obsługa. zakładanie folderów, edytowanie dokumentów tekstowych, zakładanie kont pocztowych, komunikowanie się na portalach społecznościowych - zakładanie profilu, zapoznanie się z możliwością dokonywania zakupów przez internet - ułatwienia i zagrożenia, nauka obsługi programów komputerowych;
 • trening udziału w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych - nauka zachowania się podczas spotkań - wykształcenie i utrwalenie pozytywnych zachowań, uczestnicy biorą czynny udział w spotkaniach organizowanych na terenie Domu oraz przez zaprzyjaźnione placówki;
 • zajęcia świetlicowe - aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez zabawy ruchowe, gry świetlicowe, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne, czytanie prasy itp.

7. Terapia ruchowa:

 • zajęcia rekreacyjne i sportowe - podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej, zachęcanie do wysiłku fizycznego poprzez ćwiczenia korekcyjne i ogólno usprawniające, gimnastykę poranną, gry i zabawy ruchowe organizowane w sali terapii ruchowej ŚDS i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bolesławcu;
 • turystyka - poszerzanie wiedzy o Polsce i świecie, organizowanie spacerów (zwiedzanie najbliższej okolicy), wycieczek i wyjazdów grupowych.

8. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia pracy, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym rynku pracy:

 • trening aktywizacji zawodowej - nauka umiejętności ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy m.in. przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej u pracodawcy oraz radzenie sobie w jej trakcie, przygotowanie CV i dokumentów aplikacyjnych, nauka zasad komunikacji niewerbalnej, autoprezentacji, nauka pozytywnego postrzegania własnej osoby, nauka stosowania różnych technik poszukiwania pracy;
 • zajęcia zintegrowane - nauka pisania, czytania, liczenia, słuchania, mówienia i odpowiadania na pytania, nauka odróżniania kolorów, kształtów, dostrzegania różnic, łączenia par, nazywania dni tygodnia i miesięcy, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie sprawności umysłowych, usprawnianie analizy i syntezy słuchowej oraz pamięci, koncentracji i zdolności kojarzenia;
 • zebrania społeczności - spotkania umożliwiające wypowiadanie się na forum grupy, uczestnicy omawiają zdarzenia jakie miały miejsce w ośrodku oraz czyje zachowanie było niepokojące, co chcieliby robić, jakie zajęcia się im podobają, a jakie nie, jakie nowe formy zajęć wprowadzić, co będzie się działo w najbliższym tygodniu;
 • zajęcia w pracowniach: muzycznej, ogrodniczej, plastycznej, stolarskiej (patrz pracownie).

9. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych:

 • trening farmakologiczny - nauka dozowania leków, ćwiczenia pamięci, systematyczności i samodzielności w przyjmowaniu leków, nauka rozpoznawania i wczesnego reagowania na objawy choroby, skutki przerwania leczenia;
 • profilaktyka zdrowotna - wsparcie i motywowanie uczestników do stałych kontaktów z poradniami specjalistycznymi, nauka regularnych wizyt u lekarza i stosowania się do jego zaleceń;
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza oraz pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia - pomagamy uczestnikom rejestrować się na wizyty u lekarza, w miarę możliwości dowozimy na badania, przypominamy o wizytach kontrolnych.

,

Zegar

Kalendarium

Maj 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny